Pravno obvestilo

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi AB-Lev d.o.o., njenem poslovanju in njenih storitvah. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.ab-lev.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Pravno obvestilo spletnega mesta www.medilev.si

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.medilev.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.medilev.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe AB-Lev d.o.o., in z njo povezanih družb, katerih vsebine so vključene v www.medilev.si. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.medilev.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.medilev.si v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.medilev.si, se lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih staneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjat i v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe AB-Lev d.o.o. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora bit i uporabljen znak AB-Lev d.o.o., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.

Spletno mesto www.medilev.si vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar družba AB-Lev d.o.o., ni odgovorna za njihovo vsebino. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe AB-Lev d.o.o., za vse primere izključena .

To pravno obvestilo lahko družba AB-Lev d.o.o., kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani www.medilev.si. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Uporaba spletne strani www.medilev.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.medilev.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti odškodninsko odgovoren. V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta. Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta

nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.medilev.si so informativne narave. Družba AB-Lev d.o.o., se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.medilev.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba AB-Lev d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.medilev.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba AB-Lev d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) raču nalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.medilev.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba AB-Lev d.o.o., ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.medilev.si. Družba www.medilev.si, si pridržuje pravico, da spremeni oziroma dopolni vsebino spletne strani www.medilev.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Varstvo osebnih podatkov

Ko brskate po spletni strani www.medilev.si, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, povpraševanja ali naročila na

novice prostovoljno zaupali svoje osebne podatke, kot so ime, elektronski naslov. Vse podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, bomo brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. l. RS, št. 59/1999, 57 /2001 in 59/2001).

Ker obstajajo na spletnem portalu določe ne povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.